2019: Saraki formally declares to run for president